Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N0 ELK Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ELOOR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMEN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EMILA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ENTER Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 ERNI Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EVOX Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWA Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EWAN Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EXIST Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 EXIT Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FBRH Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR1 Tablica rejestracyjna zajęta.
N0 FEAR2 Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony