Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic Rejestracyjnych
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.

Wyróżnik Numer rejestracyjny komunikat
N8 WDL Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 WIKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N8 XXXXX Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AAJ18 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AGA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 AHT13 Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 ARTUR Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BASIA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BENZ Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BLASK Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BOND Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BRYKA Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 BSP Tablica rejestracyjna zajęta.
N9 CHATY Tablica rejestracyjna zajęta.

Strony